Wild Cherry Cordwood

Връбнишките рибарници

Връбнишките рибарници са три обособени отделни водоема, строени някога за рибарници. Намират се на 2-3 км са от Годеч, в южна посока. До тях има здрав път и са достъпни по всяко време от годината. Любима дестинация за спорт и семейна почивка. Във водоемите има и типичното местно население – каракуди, бабушки, линове, слънчевки. Срещат се и хищници – сомове, щуки, костури.

Връбнишките рибарници

Scroll to Top